Wszystko zależy od przyimka | J. Bralczyk, J. Miodek, A. Markowski

Wszystko zależy od przyimka | J. Bralczyk, J. Miodek, A. Markowski

Wszystko zależy od przyimka

Wszystko zależy od przyimka to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w 2018 roku. Po jej skończeniu zaczęłam się jeszcze intensywniej zastanawiać nad każdym słowem, które powiem czy napiszę.

Wszystko zależy od przyimka to pisemny zapis dyskusji pomiędzy trzema ekspertami od języka polskiego, Profesorami: Miodkiem, Bralczykiem i Markowskim. Dyskusję tę moderował Jerzy Sosnowski.

O języku

Jest to książka o tyle wyjątkowa, że cytuje rozmowę nie tylko wybitnych, ale i zwyczajnie sympatycznych ludzi, którzy wspólnie omawiają różne aktualne zagadnienia związane z językiem polskim.

Tematyka ich rozważań jest bardzo szeroka, obejmuje zarówno rozważania na temat zmian języka, które towarzyszą wymianie pokoleniowej i kulturalnej, popularnych błędów, ale dotyczy także prób przewidywania przyszłości komunikacji interpersonalnej w ogóle. Na przykład tego, jak internet i emotikony zmieniają język.

Być może osoby z wykształceniem filologicznym zagadnienia poruszane w tej książce już znają, jednak dla mnie część z nich była zupełną nowością.

Wszystko zależy od przyimka

Efekty przeczytania tej książki

Napisałam wyżej, że po przeczytaniu jeszcze uważniej zaczęłam się zastanawiać nad każdym słowem, które powiem czy napiszę. O wiele bardziej jestem też świadoma tego co mam na myśli, co chcę przekazać i jak ubrać to w ładne zdanie.

Zaczęłam zwracać uwagę na precyzyjność wypowiedzi i łatwość jej zrozumienia dla drugiej osoby. Staram się także przykładać do oszczędnego używania emocji w swoich wypowiedziach.

Wszystko zależy

Wszystko zależy od przyimka można traktować trochę jako zbiór “dobrych praktyk”, albo wykład na temat poprawności językowej. Jednak główna wartość książki polega na tym, że jest zabawną rozmową fajnych ludzi. To zwyczajnie chce się czytać.

Widać, że Panowie świetnie się w tej rozmowie bawią. Gdyby to ode mnie zależało, to właśnie tego typu książki byłyby lekturami w szkołach. Nauka byłaby wtedy o wiele przyjemniejsza.


Subiektywna ocena: 10/10
Tytuł: Wszystko zależy od przyimka
Autorzy: Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski
Wydawnictwo: Agora
Data wydania: 2014
ISBN: 9788326813085
Liczba stron: 286

#szynka